marți, 19 iulie 2011

Cerinte de atestare ca auditor energetic

Conditiile si cerintele pentru a deveni auditor energetic:

Cadrul legal pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor – persoane fizice – cu activitate in constructii, ca auditor energetic pentru cladiri este stabilit prin Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri.
Persoanele fizice care promoveaza examenul sunt atestate ca auditori energetici pentru cladiri, pe grade profesionale, specialitatile constructii si instalatii, dupa cum urmeaza:
a) auditor energetic pentru cladiri, grad profesional I, specialitatile constructii si instalatii – simbol AE Ici;
b) auditor energetic pentru cladiri, grad profesional II, specialitatile constructii si instalatii – simbol AE IIci.
Auditorii energetici pentru cladiri, grad profesional I, au urmatoarele competente:
a) elaboreaza certificatul de performanta energetica pentru toate categoriile de cladiri prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificarile ulterioare, care se construiesc, se reabiliteaza termic, sunt vandute sau inchiriate inclusiv pentru cladirile care se incadreaza in prevederile art. 14 din lege;
b) realizeaza auditul energetic pentru toate categoriile de cladiri existente, prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificarile ulterioare, care se reabiliteaza termic.
Auditorii energetici pentru cladiri, grad profesional II, elaboreaza certificatul de performanta energetica pentru cladirile tip locuinta unifamiliala si blocurile de locuinte care se construiesc, precum si pentru cladirile tip locuinta unifamiliala si apartamentele din blocurile de locuinte care se vand sau se inchiriaza.
Specialistul – persoana fizica care solicita atestarea ca auditor energetic pentru cladiri, denumita in continuare solicitant, este eligibila in vederea sustinerii examenului de atestare in situatia in care indeplineste, cumulativ, urmatoarele cerinte:
a) capacitatea deplina de exercitiu;
b) starea de sanatate fizica si psihica corespunzatoare;
c) lipsa antecedentelor penale;
d) nivelul de pregatire, reprezentand atat pregatirea profesionala generala, cat si pregatirea specifica in domeniul performantei energetice a cladirilor si a instalatiilor aferente;
e) experienta profesionala.
- starea de sanatate fizica si psihica se atesta pe baza de examen de specialitate si se dovedeste prin adeverinta medicala semnata si parafata, in conditiile legii.
Pregatirea profesionala generala a solicitantului prevazuta de lege se dovedeste cu diploma de inginer/arhitect – absolvent al unei institutii de invatamant superior acreditata, in urmatoarele profiluri /specialitati absolvite: instalatii pentru constructii, constructii civile, industriale si agricole, arhitectura, alte profiluri/specialitati cu conotatie energetica aplicabila in domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii.
Conotatia energetica se demonstreaza prin existenta in foaia matricola/suplimentul de diploma, dupa caz, care insoteste diploma de studii universitare pentru profesia de inginer/arhitect sau diploma de master/studii aprofundate in domeniul eficientei energetice a cladirilor a uneia ori mai multor discipline de invatamant, cu o durata de minimum un semestru, promovata / promovate in anii de studiu, dupa cum urmeaza: higrotermica constructiilor, energetica cladirilor, termodinamica, termotehnica, transfer de caldura si masa, constructii, materiale de constructii, masini termice, instalatii termice, instalatii frigorifice, instalatii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalatii electrice si automatizari pentru cladiri.
Pregatirea specifica a solicitantului se dovedeste cu certificat de absolvire a unui curs de specialitate in domeniul performantei energetice a cladirilor si a instalatiilor aferente acestora, cu o durata de minimum 80 de ore, finalizat cu proiect corespunzator gradului profesional pentru care solicitantul va sustine examenul de atestare.
Cursul de specialitate prevazut se bazeaza pe detinerea de catre cursanti a unui nivel de cunostinte generale teoretice/practice in domeniul constructiilor si al instalatiilor aferente acestora si are drept scop aprofundarea si sintetizarea cunostintelor necesare aplicarii legislatiei si metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor, in vigoare la data organizarii cursului.
Prin exceptie, specialistii, absolventi ai cursurilor de master/studii aprofundate cu o durata de minimum doua semestre in domeniul eficientei energetice a cladirilor/confort si eficienta in cladiri/ performanta energetica a cladirilor/tehnica auditului energetic pentru cladiri/energie, confort si dezvoltare durabila sau care detin titlu stiintific de doctor in inginerie civila/ mecanica/ arhitectura, dovedesc pregatirea specifica cu diploma de absolvire, insotita de foaia matricola/ suplimentul de diploma.
Experienta profesionala a solicitantului se refera la activitati desfasurate in profilul/specialitatea absolvita, si trebuie sa fie de:
a) minimum 5 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru cladiri, grad profesional I;
b) minimum 3 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru cladiri, in grad profesional II, cu respectarea nivelului de pregatire profesionala generala.

Daca doriti o cotatie pentru un certificat energetic va recomandam site-ul: www.certificatenergetic.info

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu